1854 Op maandag 20 februari 1854 in de herberg “De Bogt fen Gunee” te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aan geboden door Bartholomeus Dechesne stroohoeden maker te Franeker een huis met erf, staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 115 Kad. Nr. Sectie A 653, begerechtigd met een steeg en put Kad. Nr. 654, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1854, de toonbank, winkelkasten en winkelplanken in het perceel aanwezig en gevonden zullen zijn niet bij de koop inbegrepen, het eerste bod van fl. 1025,- wordt gedaan door Dirk van der Stal uitdrager wonende te Franeker. Op maandag 6 maart 1854 ten huize van de castelein Jan Lucas Roosendaal te Franeker blijkt dat het bod van Dirk van der Stal niet verhoogd wordt en na de finale palmslag aan hem wordt toegewezen, te betalen in alhier goed gangbare munt in twee termijnen op 1 mei en 1 november 1854