1811 Susanna de Haan weduwe van wijlen Hein Gerrits Brouwer wonende te Franeker verklaard op 22-05-1811 verkocht te hebben aan Gabriel Steensma koopman te Franeker haar huis met erf, staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 115 te Franeker, thans bij de koper bewoond, begerechtigd met een massale steeg en put, aldus gegeven en verkocht voor de somma van 450 cg te betalen in alhier gangbaar grof zilvergeld, belast met actien, servituten, voor en nadelen zoals van ouds.