1937 Aankoop zuidelijk deel erf van Sijbren Posthumus