1931 De heer Jochum Jans Boomsma handelaar in automobielen te Franeker verklaard op 31-12-1931 in volle vrijheid en eigendom verkocht te hebben aan Piet Molenaar handelaar in heren modes wonende te Franeker een autogarage met bovenwoning, grond, werkplaats en erf staande op de hoek van de breedeplaats en de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2832 voor de somma van 15000,- de koopsom moet worden betaald op de dag der aanvaarding of uiterlijk op 15 maart 1932, het gekochte gaat op de koper over in de staat waarin het zich thans bevindt met lasten en lusten, zichtbare en verborgen gebreken, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, de ketel in de garage is van de Bataafsche import maatschappij welke verplicht is de ketel te verwijderen en de toestand in de garage te ordenen.