1820 Pier Klases IJsselmuiden schilder en Harmina Aukes Hommenga echtelieden binnen Franeker kopen op 04-07-1820 een huis met losse goederen, staande en gelegen aan de breedeplaats in wijk TO 116 binnen Franeker, bij de echtelieden kopers bewoond vanaf 12 mei 1820 met de rijks en stedelijke en andere zogenaamde belastingen aanvaard, belast met actien, servituten, voor en nadelen zoals van ouds en in de tegenwoordige staat van onderhoud en bewoonbaarheid, aldus gekocht en over genomen van Sipke Haantjes Poelstra arbeider voor de somma van fl. 385,- voor het geheel te betalen bij het tekenen de koopbrief fl. 85,- en het resterende bedrag van fl. 300 na de eerste aanmaning alles in klinkende en goed gangbare munt.