1738 Wijpkje Idses Lam vrouw van Schelte Franses Popta, drankhandelaar