1727 Schelte Fransen Popta vroedsman en mr metselaar tot Franeker koopt op 28-11-1727 een huis cum annexis, staande en gelegen aan de stadsplaats, bij de proclamant bewoond, de losse goederen zullen in de koop vesmelten, aldus in koop bekomen van Georgius Huber J.U.Doctor tot Leeuwarden voor de somma van 400 gg te betalen in klinkende munten en geenzins in lands obligatien te voldoen in drie termijnen op 12 mei 1728, 1729 en 1730.