1687 Jan Baukes Kiestra mr metselaar. De wat merkwaardige vorm van het pand is ontstaan in 1536 toen aan de oostzijde van de stadsplaats 5 nieuwe huizen werden gebouwd en dit huis de lijn van de dijkstraat moest volgen.