1862 Op maandag 10 februari 1862 in het logement “De Valk”te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Lieuwe Lieuwes van Popta timmerknecht woonachtig te Franeker een huis met erf staande en gelegen op de hoek van de breedeplaats in wijk TO 116 Kad. Ne. Sectie A 652, thans in huur bij Jacob van der Woude voor een jaarlijkse huursom van fl. 170,- de schutting in het voorhuis en het afdakje aan het achterhuis zullen niet in de koop worden begrepen alsmede de gasleiding en ornamenten, de droogrekken en het stekje om de bleek, het eerste bod van fl. 1353,- wordt gedaan door de heer Sjoerd Hommes Bakker mr bakker wonende te Franeker. Op maandag 24 februari 1862 in het logement “De Valk”te Franeker wordt het bod verhoogt tot fl. 1378,- door Jacob Lubach tolgaarder wonende te Menaldum wat door verkoper wordt aanvaard en na de finale palmslag door de notaris wordt betekend, te betalen in alhier goed gangbare munten 8 dagen na de aanvaarding.