1888 Op maandag 28 mei 1888 in het koffiehuis “De Nieuwe Doelen” te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Gerardus Steensma bloemist en boomkweker woonachtig te Gouda erfgenaam van Auke Sjieuwkes Steenstra handelaar in sterke dranken thans overleden en als gevolmachtigde van Klaas van Vliet vroeger trekveerschipper en winkelier thans zonder beroep wonende te Franeker, een winkelhuis met steeg en erf, staande en gelegen aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 1926 te Franeker, thans bij Gerrit Johannesma als huurder bewoond, hebbende een put en steeg met de naastelegers oost en noord en gebruik en onderhoud van de massale steeg, het eerste bod van fl. 1067,- wordt gedaan door Jarich Westra meester timmerman woonachtig te Franeker. Op maandag 11 juni 1888 in het koffiehuis “De Nieuwe Doelen” te Franeker wordt het bod verhoogt door de koopman Siebren van Balen tot fl. 1177,- waarbij hij verklaard dit niet namens zichzelf te doen maar als mondeling gelastigde van Oene Kingma koffiehuis houder te Franeker, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1888, te betalen in een termijn voor of op 1 november 1888.