1863 Auke Sjieuwkes Steensma grossier in sterke dranken woonachtig te Franeker verklaard op 09-04-1863 verkocht en overgedragen te hebben aan Klaas van Vliet trekschipper en winkelier wonende te Franeker een huis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat in de wijk TO 117 Kad. Nr. Sectie A 650 te Franeker, hebbende een put met de naastelegers oost en noord en gebruik en onderhoud van de massale steeg, het verkochte wordt overgedragen zo goed en kwaad als het is met lasten, servituten, mandeligheden en gerechtigheden als van ouds, de lasten zijn vanaf 12 mei 1863 voor rekening des koper, de koopsom bedraagt fl. 1000,- te voldoen na aanmaning vanaf 12 mei 1863 en moet de koper bij het tekenen der koopbrief 1 cent betalen als bevestiging der koop, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij.