1734 Georgius Huber, burgemeester van Leeuwarden en advocaat