1713 Judith van der Ley, weduwe van professor Ulricus Huber