1925 Op maandag 2 november 1925 in het stations koffiehuis van kastelein Tanja te Franeker wordt bij publieke veiling te koop aangeboden door Hans van der Meer een huis met erf staande aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 1927 te Franeker, bezwaart met 15 cents jaarlijkse grondpacht, begerechtigd met een uitgang door de steeg ten westen en het quoteel onderhoud van de steeg, het eerste bod van fl. 3594,- wordt gedaan door Johannes Marinus Gerritsen adjunct inspecteur van de fima van Gend & Loos woonachtig te Arnhem. Op maandag 9 november 1925 in het stations koffiehuis van kastelein Tanja te Franeker blijft het bod van fl. 3594,- staan als meest biedende en verklaard dat hij het bod heeft gedaan als gelastigde van Rene Colignon, George Colignon en Ferdinand Colignon administrateurs van de fima van Gend & Loos wonende te Antwerpen waarmee Hans van der Meer in onderhandeling is en accoord gaat met de aanvaarding en betaling op 12 november 1925.