1892 Hans Klases van der Meer, winkelier wonende te Franeker, koopt op 10-11-1892 een winkelhuis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 1927 bezwaart met 15 cents jaarlijkse grondpacht, begerechtigd met een uitgang door de steeg ten westen en het quoteel onderhoud van de steeg, het gekochte wordt ontvangen in de staat en toestand zou goed en kwaad groot en klein als het moge zijn met mandeligheden heerschende en lijdende voortdurende en niet voordurende erfdienstbaarheden zichtbare en verborgen gebreken en onderhoud belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, de aanvaarding kan gescheiden op 18 november 1892, aldus in koop bekomen voor de somma van 1800,- te betalen in hier ten lande wettig gangbaar geldmunt in een termijn op of voor 1 februari 1893.