1882 Johannes Holling kastelein woonachtig te Harlingen verklaard op 08-06-1882 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Johannes Henricus Holling schoenmaker te Franeker een huis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat in wijk TO 118 Kad. Nr. Sectie A 1606 binnen Franeker, bezwaart met 15 cents jaarlijkse grondpacht, begerechtigd met een uitgang door de steeg ten westen en het quoteel onderhoud van de steeg, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 1600,- te betalen in nederlandsche guldens gelijk bij het tekenen de koopbrief, het gekochte wordt ontvangen in de staat en toestand zou goed en kwaad groot en klein als het moge zijn met belastingen en bewaren, actien, servituten en gerechtigheden, alle lasten en belastingen zijn vanaf de 1ste januari 1882 voor rekening van de koper.