1767 Jan Hansen Riestra en Ytje Gerbens, weduwe van Hans Jetzes Riestra