1810 Trijntje Wijngaarden, weduwe van Mr. Johannes Sjoerd Wijngaard, in leven rector der Latijnsche scholen te Kampen