1913 Hantje Goodijk koopman wondende te Franeker verklaard op 18-01-1913 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Johannes Hemmes koopman te Franeker een winkelhuis met plaats en bleek staande en gelegen aan de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2325 met een klein noordelijk gedeelte ter diepte van ongeveer 1 meter ten oosten van de steeg, het gekochte kan dadelijks worden aanvaard na geldelijke genoegdoenig van het huurcontract lopende tot 12 mei 1913, dat de tussen het verkochte en kadastraal nr. 2326 bevindende steeg, met uitzondering van het hierbij gekochte noordelijk stukje, massaal in gebruik en onderhoud zal zijn terwijl de gehele afsluiting van de steeg aan de dijkstraat in onderhoud zal zijn van de eigenaar van dit huis en dat de eigenaren van beide aangelegen erven recht hebben op een sleutel van het slot op de deuren van de steeg aan de dijkstraat en zorgen dat die deuren zo weinig mogelijk open staan, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 2575,- te betalen in een termijn op 1 mei 1913.