1894 Verbouw achterhuis met uitbreiding noordwaards d.m.v. nieuwbouw