1713 Royaal dwarshuis met hof en stalling. (Dit dwarshuis, bestaande uit twee verdiepingen en kelders maakte deel uit van een stins die in de 16e eeuw eigendom was van o.a. Hessel van Martena een waar Amalia van Grombach heeft gewoond. Een deel van de stins werd in 1500 tijdens het beleg van de stad afgebroken en de stenen werden gebruikt ter verdediging.