1903 Verbouw, uitbreiding achter wordt zelfstandig huis, zie kad. nr. 2324