1894 Verbouw achterhuis met uitbreiding zaal noordwaards d.m.v. nieuwbouw