1917 Jan Noordenbos kruidenier te Franeker verklaard op 20-12-1917 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Carel Mozes zich ook noemende Carel Mozes Nijveen vleeswaren fabrikant wonende te Leeuwarden, een woon en winkelhuis met erf en aanbehoren, staande en liggende aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 2122, voor de somma van 6000,- waarvan hij fl. 500,- gelijk heeft betaald en de overige fl. 5500,- in twee gedeelten moet betalen op of voor 19 april 1918, wanneer de koper niet voldoet aan zijn verplichtingen mogen de schuldeisers de goederen geheel of gedeeltelijk in beslag nemen en niet door de schuldenaar bedreigt mochten worden, het gekochte kan aanvaard worden op 15 april 1918 in de staat en toestand waarin het zich bevindt, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij.