1894 Aankoop noordelijk deel erf van Anne Gerardus Keijzer