1885 Aankoop oostelijk deel erf van Anne Gerardus Keijzer