1772 Sikke Aukes, timmerknecht en Marijke Pieters Voets kopen op 11-09-1772 een huis met erf, staande en gelegen op de dijk, van Reinder Reinders knecht in het laboratorium chemicum en Aaltje Martens Gauwma