1874 Op maandag 1 juni 1874 in de koornbeurs te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aan geboden door Hobbe Jans Faber zonder beroep een huis met erf, staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker in wijk TO 121 Kad. Nr. Sectie A 646, het perceel wordt verkocht zo goed en kwaad het is met de lasten en lusten, servituten en gerecht en mandeligheden daartoe en aan behorende, het eerste bod wordt gedaan door Hendrik Jaarsma schoenmaker te Franeker met fl. 1676,- Op maandag 15 juni 1874 in het logement van Ferwerda wordt het bod verhoogt naar fl. 1700,- door Rigtje de Groot weduwe van wijlen Johannes Magre wonende te Franeker waarna de notaris het perceel finaal aan haar toewijst, de kosten dezer verkoping als kamerhuur, aanzeggen en omroepen, verteringen enz. komen voor de koper, te betalen in alhier gangbare klinkende munt of bankpapier op 1 november 1874.