1872 Hendrik Jaarsma schoenmaker woonachtig te Franeker verklaard op 27-11-1872 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Hobbe Jans Faber binnenvader in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Franeker, een huis met erf staande en gelegen in wijk TO 121 Kad. Nr. Sectie A 646 te Franeker, het verkochte perceel wordt over gedragen zo goed en kwaad het is, met lusten en lasten servituten, gerechtig en mandeligheden, de aanvaarding kan plaats hebben op 12 mei 1873 en zal de koper de huuropzegging aan de tegenwoordige gebruiker voor de aanvaarding plaats hebben en zullen de kosten door de koper betaald moeten worden, de kosten van deze verkoping zijn voor de koper en dienen direct betaald te worden na de aanvaarding, aldus verkocht en in koop gegeven voor de somma van fl.1300,- te betalen in een termijn op 12 mei 1873.