1930 Eeltje Molenaar administrateur en secretaris van het bestuur van de geneeskundige gesticht voor krankzinnigen te Franeker verklaard op 11-06-1930 verkocht en in vrije eigendom overgedragen te hebben aan Dirk de Ruiter horlogiemaker wonende te Franeker een woon en winkelhuis met vrij bovenwoning, tuin en erf, staande en gelegen in de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 2838 aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 6500,- de koper kan dadelijk het gekochte in eigendom aanvaarden en gebruiken in de toestand waarin het zich thans bevindt, het risico en onderhoud van het gekochte zal dadelijks op de koper overgaan, van de koopsom moet uiterlijk een dag na de aanvaarding worden betaald fl. 3963,- .