1889 Jelle Eeltjes Molenaar kassiers bediende woonachtig te Franeker koopt op 28-10-1889 een winkelhuis met erf en tuin, staande en gelegen in de dijkstraat Kad. Nr. Sectie A 1932 het verkochte wordt overgedragen met alle lasten van onderhoud van straten en schuttingen en voorts met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden bekend en onbekend rechten en verplichtingen, de koper kan het perceel aanvaarden op 12 november 1889, de koper is verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een solide brandwaarborg maatschappij, aldus in koop bekomen van Jacobus Barends Boersma koopman te Franeker voor de somma van fl. 3500,- zal door de koper gedurende de eerste tien jaren telkens op 12 november fl. 100,- betaald moeten worden waarna het restant van fl. 2500,- moet worden betaald op 12 november 1899.