1815 Hendrik Conradi schoenmaker binnen Franeker verklaard op 01-05-1815 verkocht en in ware eigemdom over gedragen te hebben aan Wiebren Jans Tuinstra horlogiemaker en Johanna Ides Monsma echtelieden binnen Franeker, een huis met erf staande en gelegen in dr dijkstraat in wijk TO 122 binnen Franeker, bij de echtelieden verkopers bewoond, aldus verkocht en over gegeven voor de somma van fl. 280,- te betalen in goed klinkende gangbare munten zonder voor geld gaande papieren bij het tekenen der koopbrief fl. 80,- en de overige fl. 200,- zullen de de vier komende jaren betaald moeten worden, het gekochte is op 12 mei 1815 vrij te aanvaarden, de losse goederen bij het huis behorende zijn bij de koop inbegrepen, het perceel wordt over gedragen in goede of slechte staat van onderhoud waarin het zich thans bevindt, bezwaard met het quoteel onderhoud van straat, heggen, sloot, wallen, waterlozinge en andere mandeligheden en met actien en servituten zoals van ouds,