1777 Willem van der Klas, Mr. bakker en Maria van der Klas, ongehuwde vrijster