1776 Margaretha Geertruida Teuthof weduwe van Marten van der Klas, koopt op 13-12-1776 een huis met hof, staande en gelegen op de noordkant van de Dijkstraat, bij wijlen Dieuwke Joukes de Bakker bewoond geweest en met de dood ontruimt, op 12 mei 1777 vrij te aanvaarden, belast met 6 stuivers jaarlijkse grondpacht en met het onderhoud van straat, wal, staketten, waterlozinge, riolen en bruggen,, de losse goederen zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Cornelis Zijlstra, koopman te Sexbierum en Douwe Zijlstra, koopman en oud ontvanger te Franeker, ieder voor de helft als erfgenamen van wijlen Dieuwke Joukes de Bakker weduwe van Frederikus Deelsma, voor de somma van 433 cg te betalen in een termijn op 12 mei 1777 in klinkende munt en zonder landschaps obligatien.