1791 Hendrik Harings Harkema, koopman koopt op 18-03-1791 een wel ter nering staande en voor weinige jaren bijna geheel vernieuwd huis en herberg met stalling en wagenhuis van oudsher ‘De Roskam’ genaamd, van Sijbren Rienks Blink, castelein en Rinske Sijbrens. Bij verkopers bewoond en in gebruik. De kopers zijn verplicht de losse goederen die bij de herberg horen en gebruikt zijn en die op een lijst zijn gespecificeerd niet in de koop te zullen versmelten. (Koop gaat niet door wegens geldgebrek, eigenaar wordt Sijbren Paltes, huisman te Achlum)