1785 Rienk Sijbrens Blink en Pietje Jans, huislieden te Irnsum kopen op 29-4-1785 een huis en herberg De Roskam genaamd, alsmede een wagenhuis en stalling, staande op de Dijkstraat, van Doetje Thomas weduwe van Hille Sikkes in leven castelein in de Roskam. De tapperij zal niet eerder mogen worden gebruikt dan een dag na de finale palmslag. De kopers zijn verplicht om alle tapperij gereedschappen over te nemen, alsmede de kannen, kruiken, mengelen zowel groot als klein. Stoelen, banken, tafels, spijskamerborden, glazen, roemers, gordijnen alsmede de dranken die in de korfbank boven en in het ijs staan met alle aangeroerde brandewijn. De verkopersche is gerechtigd om zoveel drank weg te nemen als goed lijkt.