1741 Hille Sikkes en Hiskje Karstens kopen op 29-12-1741 een heerlijk en neringrijk huis met herberg, vanouds de Roskam genaamd, alsmede een wagenhuis en stalling, staande en gelegen aan de Dijkstraat, van Gerrit Douwes van Dalsum en Sijke Klases. Bij verkoper bewoond en in gebruik. De losse borden, planken, staanders etc zullen moeten worden overgenomen.