1719 Hester Haringhoeck weduwe van Jan Pieters Hemmes