1861 Klaaske Lautenbach bakkerse en huisvrouw van Jacob van Zandbergen timmerman te Franeker verklaard op 17-05-1861 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan de heer Nicolaas Adam Lentz koopman te Franeker een huis met tuin en erf, staande en belegen in de dijkstraat wijk TO 100 Kad. Nr. Sectie A 604 te Franeker, dat het verkochte wordt verkocht en over gedragen zo goed en kwaad als het is met de lusten en lasten, servituten, gerechte en mandeligheden daartoe en aan behorende zonder enig vehaal op en over de verkopers in verborgen en afgedekte gebreken, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 800,- te betalen in een termijn in nederlandsche guldens 8 dagen na de aanvaarding.