1920 Willem of Wilhelmus Jans Zeinstra verklaard op 19-03-1920 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben een winkelhuis met erf en grond nr. 29 staande en gelegen aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 1633 in huur bij Dirk Veltman, de aanvaarding kan geschieden op 12 mei 1920, de kopers moeten zelf op hun kosten voor de ontruiming zorgdragen, de eiogendoms lasten en belastingen zullen ingaan op 1 januari 1920, de muntgasleiding en ornamenten behoren aan de gasfabriek en zullen niet in de koop zijn inbegrepen, de kopers zijn verplicht het perceel tegen brandschade te verzekeren bij een door hun keuze solide maatschappij, de kopers zullen de bestaande en nog te maken afscheidingen voor zover dat nodig is ten aanzien van de massaliteit en onderhoud op eigen risico moeten maken en onderhouden, de koper moet de toonbank overnemen voor fl. 10,- aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 2121 aan Jacobus Grijpma aardappelhandelaar te Franeker te betalen op 30 April 1920 in een keer in nederlandsch geld.