1922 Hendrikus Nicolaas Hergaarden timmerman wonende te Franeker verklaard op 25-04-1922 verkocht te hebben aan Mient Anne Hendrik Oostingh bloemenhandelaar te Franeker een winkelhuis met erf en grond staande aan de dijkstraat te Franeker Kad. Nr. Sectie A 602, in de koop is inbegrepen de toonbank, schaafbank, de spiegelruit aan de vorige winkelpui en enkele stoeptegels, de verkoper is verplicht tot het vernieuwen van de achterdeur en het kozijn, de aanvaarding kan geschieden op 1 mei 1922 onder voorbehoud van de verhuring van het benedenhuis tot 1 mei 1923 voor fl. 3,- per week, het bovenhuis is op 1 mei 1922 vrij van huur, aldus verkocht en gegeven voor een somma van fl. 5000,- te betalen op 1 mei 1923.