1744 Grietje Hanses, weduwe van Sikke Cornelis Baerda