1747 Nicolaas Garama, organist en Jeltje Gerrits kopen op 03-03-1747 een deftig huis met hof, staande en gelegen bij de Mauritsbrug, bij Mink Ruurds als huurder bewoond en in gebruik met het recht van een jaar huringe tot 12 mei 1748 die ten profijte van de verkopers komt, als het huis op 12 mei 1747 aanvaard wordt moeten de kopers op hun kosten opzeggen, het huis heeft de zijmuur gemeen met het huis naast van de kopers waarop een loden goot ligt die mede massaal onderhouden moet worden alsmede de schoorsteen van de keuken van dit huis, begerechtig met vrij gebruik van de steeg lopende over de plaats van de verkopers, alsmede een vrije waterlozinge in de steeg moet mede worden onderhouden, de losse goederen als staande en liggende haardplaten, spijkamer en schoorsteenborden, bedsplanken zullen in de koop versmelten, aldus in koop bekomen van Tetje Scheltema huisvrouw van de koopman Jan Pieters Oldaans, Yfke Scheltema huisvrouw van de koopman Freerk Fontein, Elisabeth Scheltema huisvrouw van de koopman Sjoerd Hannema, allen woonachtig te Harlingen voor de somma van 725 cg te betalen in drie termijnen.