1860 Op maandag 1 oktober 1860 in de koorbeurs te Franeker wordt bij openbare veiling te koop aangeboden door Christiaan Fleur schoenmaker te Franeker als voogd over de minderjarige Gerrit Jongerhuis zoon van Gerrit Pieters Jongerhuis en Anna Jans Nieuwhof in der tijd echtelieden wonende te Franeker thans beide overleden en als gelastigde van Petrus Gerrits Jongerhuis trekschipper wonende te Franeker en Anna Gerardus Omloo huisvrouw van Henricus Holling schoenmaker te Franeker, Gerrit Nieuwhof blauwverver wonende te Sneek als toeziend voogd, een huis met erf staande en gelegen aan de dijkstraat wijk TO 102 Kad. Nr. Sectie A 590, de stelling met planken en de toonbank in het voorhuis zijn niet in de koop inbegrepen, de kosten van het vonnis, proces verbaal koopbrief, advertentie, omroepen, billetten, zegels en verteringen zijn voor de koper, de aanvaarding zal plaats hebben op 12 mei 1860, het eerste bod van fl. 607,- wordt gedaan door Jan Ensink koopman te Franeker. Op maandag 15 october 1860 in het logement “Het Posthuis” wordt het bod verhoogt naar fl. 607, 25 door Johannes Sleijfer winkelier wonende te Franeker en door gelastigden van Jongerhuis aanvaard, te betalen in klinkende en goed gangbare munten zonder voor geld gaande papieren acht dagen na de finale palmslag.