1907 Antonius Koster koopman wonende te Franeker verklaard op 25-03-1907 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan Marten van der Haring vishandelaar te Franeker een woon en winkelhuis staande en gelegen in wijk TO 203 Kad. Nr. Sectie A 1416, het perceel is bevoorrecht met het recht van voetpad van en naar de Heerengracht over de westelijke zoom van het perceel Kad. Nr. Sectie A 1552 in eigendom bij de weduwe Jetske Draisma -de Boer, doch het recht tot uitoefening van deze erfdienstbaarheid vervalt als door de eigenaar van het naast gelegen perceel, Kad nr. Sectie A 1415 kan worden aangetoond dat deze erfdienstbaarheid niet zonder zijn medewerking mocht worden verleend, aldus verkocht en gegeven voor de somma van fl. 1700,- te betalen op 6 maart 1907.