1886 Verbouw tot woonhuis met winkel voor en verkoop deel erf westzijde aan Jacobus Terpstra