1767 Petrus Wielenga mede advocaat voor den Hove van Friesland en ontvanger van de boelgoederen te Leeuwarden, verklaard op 19-04-1767 verkocht en in ware eigendom over gedragen te hebben aan de hoog welgeboren Freule Juliana Anna Agatha Rixtina van Goslinga residerende te Dongjum, een groot blauwpannen dwarshuis met daar achter groot hof, staande en gelegen aan de breedeplaats te Franeker, laatst bewoond bij de heer professor Christiaan de Lille cum uxore voor een bedrag van 175 cg jaarlijks, dit huis bestaat uit een voorhuis en gang aan de linker kant, een grote behangen zaal met een houten vloer en schoorsteen met liggende en staande haardplaten, vier kruiskozijnen, aan de rechterkant een goede kamer, kelderkamers met schoorsteen, boven een houten vloer en bedstee en een klein zijvertrekje, onder drie kamers, een kelder, een keuken met een grote schoorsteen en staande en liggende haardplaten, vuur en watersteen met pomp, tinkast en spijskamerkast staande in een grote gewelfde kelder, een grote bovenkamer met een houten vloer en schoorsteen met staande en liggende platen, daarnaast een kamer met houten vloer, bedstee en schoorsteen, een meidenkamertje met bedstee, een linnen en turfzolder met kleerstokken, twee afgeschoten kamertjes het ene voorzien van een bedstee, kast en venster, in het portaal een grote kast in de muur, op de plaats een put en regenwaterbak met het huis van de heer professor Conradi mandelig alsmede de houten staketten in het hof waarvan de palen staan in deze tuin die ongeveer een halve pondemaat groot is en voorzien van schone vruchtbomen en een uitgang in de lijnbaansteeg, in het hof een grote moderne collegekamer met engelse schoorsteen, liggende en staande platen, houten vloer, schuiframen en een kast tegen de muur, een afgeschoten secreet, gaande met een deur naar een schone turfzolder, alsmede een klein huisje thans bij de timmerman Bart Johannes cum uxore als huurders bewoond en gebruikt tot 12 mei 1768 voor de somma van 40 cg jaarlijks, bestaande uit een voorhuis, gewelfde kelder, kamer met stenen vloer, schoorsteen met liggende en staande platen, een spijskamer, een klein vertrekje, keukentje en boven de kamers een zolder, een plaats met daarop een secreet, put en waterbak, dit huisje hebbende de lijnbaansteeg oost, vorig perceel zuid en west, straat noord, beide percelen zijn belast met het onderhoud van straten, wallen, bruggen en pijpen, waterlozinge, riolen, staketten en muren, alzo verkocht en overgedragen beide percelen in een koop voor de somma van 1761 gg te betalen in drie termijnen op 1 mei en 1 november 1767 en 1 mei 1768.