1732 Georgius Huber, burgemeester van Leeuwarden en advocaat