1798 Arend Mulder, koffieschenker en Tjitske Haijes Hemstra kopen op 02-02-1798 voortreffelijk huis en hof van de doctoren Rudolf Nauta en Rudolf Oosterbroek Nauta als exec. van wijlen vrouwe Christina van der Valk weduwe van professor Petrus Conradi. Laatst bij weduwe Christina van der Valk bewoond geweest. Op de plaats een mandelige pomp met het huis ten oosten, en grote regen en waterbak in de tuin en een mandelige steeg ten westen en een vrije aschbak.