1843 Jacob Haima van der Wal wijnhandelaar te Franeker welke verklaard op 12-12-1843 uit de hand te verkopen en voor wettelijke levering een huis met kolfbaan, turfschuur grond en erf en verder alles wat er aan toe behoort waarin thans een koffiehuis wordt gehouden, aan Ane Jouwerts Buwalda landbouwer te Franeker, staande en gelegen aan de breedeplaats wijk TO 110 te Franeker Kad. Nr. Sectie A 555 en 556 en Kad. Nr. 282 is turfschuur, begerechtigd met een in en uitgang naar de kerkstraat in de steeg Kad. Nr. Sectie A 557a die met de mede eigenaars mandelig is, hebbende een put ten westen met het aldaar liggende erf van Jan de Jager en de put ten oosten met het grietenijhuis van Franekeradeel aldaar in gebruik en zijn massaal in onderhoud, het verkochte wordt over gedragen in de staat waarin het zich thans bevindt met de lusten en lasten servituten, gerechtigheden en mandeligheden, de turfschuur is later aangebouwd en er is geen schriftelijk bewijsacte van gemaakt en ook geen hypothecare acte en zal bij de koop van het perceel worden ingevoegd, voor de somma van fl. 4000,- gelijk te betalen bij het tekenen de koopbrief, de aanvaarding van het perceel kan echter pas geschieden op 12 mei 1848 omdat de tegenwoordige bewoner Evert Klases Oosterbaan het gehuurd heeft tot 12 mei 1848.